PROGRAMA MENTORIA ENTRENADORES

La Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ), a través de la seva Comissió del Bàsquet Femení, impulsa aquest programa com una de les accions cabdals a desenvolupar en el Programa Formatiu, emmarcat dins les activitats previstes del projecte Bàsquet Femení i de la campanya #DemanaCanvi de la Federació.

El Programa Mentoria d’Entrenadores busca, principalment, donar referents, formació i oportunitats a les entrenadores del Bàsquet Català arreu del territori.

L’experiència d’edicions anteriors ha portat a concloure que el programa ha tingut una molt bona acollida tant per part de les entrenadores com de molts clubs, que han animat a aquestes a participar i han cedit les seves instal·lacions per a poder desenvolupar les diverses activitats plantejades.

El Programa Mentoria Entrenadores treballa amb les entrenadores que hi vulguin participar, atorgant la possibilitat d’adquirir una formació de caire teòric i vivencial que les permeti compaginar, complementar i donar continuïtat al seu treball setmanal amb els clubs. Les entrenadores que ja han participat en anteriors edicions poden repetir sempre que vulguin.

ANTECEDENTS:

El 2020 hi havia 4.835 entrenadors a Catalunya i només 1.045 entrenadors en equips federats. D’aquests, més de la meitat entrenen en categories inferiors:

Amb aquestes dades i analitzant la causa de les poques llicències d’entrenadora i la poca presència d’entrenadores en equips de categories sub16, sub18 i de categories sènior i professional, l’FCBQ desenvolupa el programa Mentoria d’Entrenadores.

OBJECTIUS GLOBALS

Tenim un objectiu molt clar: PROPORCIONAR REFERENTS, FORMACIÓ I OPORTUNITATS en el camp de l’esport per a les dones i tenir una projecció professional.

  • CRÉIXER en nombre i qualitat d’entrenadores.
  • PROMOURE activament la presència de dones entrenadores en tasques d’alta responsabilitat.
  • DONAR OPORTUNITATS PROFESSIONALS a totes les dones entrenadores.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

  • VISIBILITAT: volem donar visibilitat a totes les dones entrenadores que han assolit funcions professionals altes i que orienten amb les seves experiències noves entrenadores.
  • OPORTUNITATS: crear un projecte on les entrenadores siguin les protagonistes de totes les activitats i que sigui un aparador per fer-les visibles i obrir les portes perquè ocupin llocs de responsabilitat en clubs i federacions i accedeixin al món laboral a nivell nacional i transnacional.
  • INFORMACIÓ I FORMACIÓ: formació vivencial. Volem que les entrenadores estiguin preparades, de manera que crearem una xarxa de mentors on faran un tutorial personalitzat i un seguiment de la seva evolució com a entrenadores durant tot el projecte. Farem jornades tècniques presencials i online.
  • POSADA EN PRÀCTICA DELS CONEIXEMENTS ADQUIRITS: dins del procés de tutories, xerrades i tallers desenvolupats amb entrenadores líders, en una estructura tècnica, d’entrenaments i competicions.

ORGANITZACIÓ: 

  • MENTORITZACIÓ PIRAMIDAL: on totes les entrenadores participants assumeixen responsabilitats i experiències formatives.
  • DIRECTORA DEL PROJECTE: Una dona que LIDERA I COORDINA el projecte piramidal.
  • MENTORES: 7 mentores encarregades de la formació a 7 regions diferents, per tant, el programa arribarà a més de 90 entrenadores cada any amb diferents activitats com ara clínics, congressos, esdeveniments i altres que impliquin entrenadores, famílies i clubs.

Un cop es tanca el procés d’inscripció es creen dos grups diferenciats de treball, definits en funció del grau d’implicació i predisposició de les entrenadores:

Grup 1: ENTRENADORES

Grup 2: MENTORITZADES

Cada entrenadora que s’inscriu al programa pertany a un d’aquests dos grups i li serà assignada una mentora en funció del territori que rebrà el suport i la supervisió de la formació continuada per part de les mentores assignades a cada grup d’entrenadores.